OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

  PREDSJEDNIK:

  Kristijan Matijašević

  TAJNIK:

  Alen Sestrić

  BLAGAJNIK:

  Željko Zulumovski

  VODITELJ:

  Emil Turi

 

 

  UPRAVNI ODBOR:

  Kristijan Matijašević

 

  Alen Sestrić

 

  Monika Križ

 

  Emil Turi

 

  Suzana Rendić

 

 

  NADZORNI ODBOR:

  Goran Penezić

 

  Željko Zulumovski

 

  Ljubica Matijašević

 

AKTIVNI ČLANOVI KUD-a KAMEN SIRAČ

Ivan Dubravac

Vesna Heinelt

Tomislav Horvat

Marijana Hroh

Stjepan Juraić

Igor Križ

Monika Križ

Monika Logar

Goran Penezić

Kristijan Matijašević

Renata Rambousek

Darko Rendić

Suzana Rendić

Damir Supan

Snježana Supan

Dragica Hasl

Željko Zulumovski

Marina Heinelt

Kruno Sabo

Emil Turi

Branislav Matijašević

Ljubica Matijašević

Tamara Cerovečki

Iva Hroh

Tihana Kaćera

Stjepan Karlović

Tihana Petran

Nensi Rendić

Stjepan Salopek

Alen Sestrić

Iva Supan

Maja Supan

Mateja Šatvar

Ivan Šepl

Ana Marija Terer

Domagoj Vončina

Matej Pulić

Mato Munić

Valentino Filipin

Marina Korman

Josip Lazar

 

PODUPIRAJUĆI ČLANOVI

Ana Getliher

Eugen Getliher

Josip Hroh

Marica Ivančić

Slavko Klobučar

Josip Krajcer

Ivanka Križ

Đurđica Kufner

Zdravko Kufner

Liduška Marin

Mirko Marin

Željka Martinović

Ana Matacun

Franjo Mik

Branimir Miler

Ivan Pajtl

Vlatka Pajtl

Davor Rambousek

Mario Šuvak

PODMLADAK - TAMBURAŠI I FOLKLOR

Renato Filipin

Matija Ivanišević

Bruno Križ

Magdalena Vašatko

Marija Fridrih

Antonela Malina

Filip Balder

Gordan Žuger

Eleonora Korman

Ivan Mušan

Ines Panifer

Ivan Šafar

Ivan Brdar

Rebeka Župan

Jasna Karlović

Marijana Cerovečki

Vanesa Abdić

 

 

AKTIVNOSTI

- očuvanje i njegovanje izvornih običaja, pjesama i plesova, te ostalog narodnog blaga svog kraja,

- sudjelovanje u raznim manifestacijama svog kraja, a i šire,

- izvođenje prigodnih i dramskih programa,

- suradnja s ostalim udrugama slične aktivnosti,

- nastupi na raznim smotrama,

- gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu,

- osnivanje podmlatka, okupljanje novih članova,

- proširenje postojećeg fundusa narodnih nošnji i tamburaških instrumenata.


(Broj pregleda: 6376)