OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Općinsko vijeće Općine Sirač je na 9. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine donijelo Odluku o objavi rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Sirač.

Odluka o objavi rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Sirač

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja općinskog vijeća utvrdilo je 18. lipnja 2018. godine popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih Općine Sirač:

Popis važećih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač

 

Općinsko vijeće Općine Sirač je na 8. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine donijelo Odluku o objavi rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Sirač.

Odluka o objavi rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Sirač

 

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Sirač održala se 18. lipnja 2014. godine, a na njoj je izabran predsjednik, zamjenik predsjednika te donesen Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Sirač.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Sirač

(Broj pregleda: 49674)

Novosti i događanja

Turnir Općine Sirač u odbojci na pijesku 09.07.2018

Savjet mladih općine Sirač organizirao je četvrtu godinu zaredom Turnir Općine Sirač u odbojci na pijesku na odbojkaškom terenu na "Vrbaku". Cilj turnira je druženje prvenstveno mladih sa područja Općine Sirač.

Turnir siračkih udruga u odbojci na pijesku 08.06.2015

Savjet mladih općine Sirač organizirao je turnir siračkih udruga u odbojci na pijesku u nedjelju, 7. lipnja 2015. Turnir je organiziran povodom otvorenja novoizgrađenog i uređenog odbojkaškog igrališta.