OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2018. godinu
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016. godinu

 

Odluke 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji društvenog doma u Kipu
– II. faza
 JN 20/21 (14.04.2021.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu kućanskih i osnovnih potrepština krajnjih korisnika u okviru projekta "Učim, radim, pomažem, faza II" JN 36/21 (17.03.2021.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izradi nadstrešnice na Hrvatskom domu Sirač
JN 07/21 (18.02.2021.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge promidžbe i vidljivosti u okviru projekta "Učim, radim, pomažem, faza II" JN 15/21 (18.02.2021.)

 

Odluke 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji Krešimirove ulice u Siraču
JN 41/20 (17.12.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izradi ovojnice na Hrvatskom domu Sirač
JN 56/20 (18.09.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na adaptaciji dijela Hrvatskog doma u Siraču – Završna faza – ugradnja opreme i vodova za klimatizaciju JN 22/20 (30.07.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radovi na izgradnji prostorije za ispraćaj umrlih (mrtvačnice) u Miljanovcu JN 55/20 (07.07.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radovi na rekonstrukciji dijela Hrvatskog doma u Siraču - Pakra - Završna faza JN 23/20 (03.07.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – komunalna djelatnost – nabava kamenog materijala (23.06.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – komunalna djelatnost – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (23.06.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na asfaltiranju staze u Parku branitelja u Siraču
JN 36/20 (05.06.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – komunalna djelatnost – struja javna rasvjeta (19.03.2020.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji Društvenog doma u Kipu
– I. faza
 JN 25/20 (12.02.2020.)

 

Odluke 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet JN 67/19 (19.11.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu stolova i stolica za Hrvatski dom u Siraču
JN 64/19 (13.11.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji dijela Hrvatskog doma u Siraču - Pakra - II faza JN 65/19 (12.09.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluge obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem' JN 60/19 (02.10.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija krovišta na upravnoj zgradi Općine Sirač
JN 65/19 (12.09.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Izgradnja platoa za parkiranje iza upravne zgrade Općine Sirač JN 42/19 (13.08.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava osobnog automobila – službeno vozilo
JN 68/19 (13.08.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Projektna dokumentacija nerazvrstane ceste
JN 36/19 (08.07.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem
JN 60/19 (05.07.2019.)
Obavijest o raskidu ugovora - Usluge obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem' (17.09.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Adaptacija Hrvatskog doma u Siraču-garderoba, kuhinja i WC
JN 31/19 (26.04.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na EnU sportsko-rekreacijske zgrade
JN 54/19 (26.02.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava motorne kosilice i višenamjenskog stoja Rider
JN 08/19 (25.02.2019.)

 

Odluke 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija Hrvatskog doma u Siraču-I. faza Pakre
JN 44/18 (23.11.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Promidžba i vidljivost JN 36/18 (19.10.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na adaptaciji dijela Hrvatskog doma u Siraču - strop JN 25/18 (27.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Put prema Pekaru JN 49/18 (19.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Bicikli-Program Zaželi JN 35/18 (19.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga vođenja projekta JN 33/18 (27.07.2018.)
Odluka o poništenju postupka nabave - Put prema Pekaru JN 29/18 (20.07.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava kombi vozila JN 07/18 (17.04.2018.)
Odluka o poništenju postupka nabave - kombi vozilo JN 07/18 (05.04.2018.)

(Broj pregleda: 50462)

Novosti i događanja