OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Mjesni odbor osniva statutom jedinica lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Sredstva za rad mjesnih odbora osiguravaju u proračunu općine odnosno grada.
 
U Općini Sirač postoji 10 mjesnih odbora.
 
1. Mjesni odbor Kip (naselje Kip)
Predsjednik: Renato Žuger
 
2. Mjesni odbor Šibovac (naselje Šibovac)
Predsjednik: Libuška Šidak
 
3. Mjesni odbor Miljanovac (naselje Miljanovac)
Predsjednik: Željko Plažanin
 

Mjesni odbori u Siraču:

4. Mjesni odbor Donji kraj  (ulice: Branimirova, 30. svibnja, Josipa Kozarca, Augusta Šenoe, Matije Gupca, Kolodvorska, Petra Svačića, Stjepana Radića)
Predsjednik Aleksandar Demeter
 
5. Mjesni odbor Orašje (ulice: Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Cvijetna, Krešimirova, Tomislavova, Vladimira Nazora, Požeška ulica)
Predsjednik Josip Lazar
 
6. Mjesni odbor Grižina – Japaga (ulice: Ivana Gundulića, Nikole Tesle, Kralja Zvonimira, Ruđera Boškovića)
Predsjednik Samed Isić
 
7. Mjesni odbor Pijanovo brdo (ulica Ljudevita Gaja)
Predsjednik Ivan Pajtl
 
8. Mjesni odbor Pakrani (naselje Pakrani)
Predsjednik Tihomir Rambousek
 
9. Mjesni odbor Bijela i Borki (naselje: Bijela, Donji Borki i Gornji Borki)
Predsjednik Ranko Samardžić
 
10. Mjesni odbor Barica (naselje Barica)
Predsjednik Viktor Filipin

(Broj pregleda: 2191)

Novosti i događanja