OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Sukladno članku 103. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) i članka 122. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, 19/09, 03/13) sjednice Općinskog vijeća Općine Sirač su u pravilu javne. Vijeće može odlučiti da neka točka dnevnog reda ili cijela sjednica bude zatvorena za javnost.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužne su pisanim putem najaviti svoju nazočnost najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Pisani dopis šalje se osobno ili poštom na adresu Općina Sirač, Općinsko vijeće, Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač, ili na mail adresu opcina@sirac.hr, odnosno na fax. 043/675 259.

Obrazac zahtjeva za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća

 

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, Predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. Prostorni uvjeti u Općinskoj vijećnici Općine Sirač omogućavaju istodobnu prisutnost najviše 5 osoba. Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Vijeća vodit će računa o redoslijedu prijave, te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.


(Broj pregleda: 20041)